Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Your Mind coaching Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ
YourMind coaching Oy
Alaniitynkaari 2 04330 LAHELA
Y-tunnus: 2282047-2

Elina Tarpila
Gsm. 040 735 4728
elina (et) valominussa.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Elina Tarpila
Gsm. 040 735 4728
elina (et) valominussa.fi

3. REKISTERIN NIMI
YourMind coaching Oy / asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite asiakasyhteydenpitoa ja mahdollista markkinointia varten.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. YourMind coaching Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa 2-3 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta tarjouksista sekä kursseista ja koulutuksista. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkailla on oikeus poistaa itsensä postituslistalta ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle tai ’unsubscribe’ -toimintoa käyttämällä.

Palaa etusivulle tästä.